ورود به سیستم مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
 ورود به سیستم مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

  1. اطلاعیه‌های کارشناسی ارشد
  2. اطلاعیه‌های مهم
25/09/1397, 07:03
  به استحضار مي‌رساند تاريخ امتحانات هم اكنون درسيستم به صورت روز اول تا روز دوازدهم مشخص گرديده است. همانطور كه در تقويم آموزشي دانشگاه بر روي سايت...
22/08/1397, 09:18
  بدين وسيله به اطلاع دانشجويان فارغ التحصيل مي‌رساند: در صورت عدم مراجعه جهت انجام امور فارغ التحصيلي تا تاريخ 30 آذرماه جاري، وضعيت دانشجويي شما...
02/08/1397, 09:46
  در خصوص تسويه حساب مالي دانشجويان قبل از دريافت مجوز دفاع پيرو نامه شماره 34094 مورخ 97/7/7 معاونت محترم آموزشي دانشگاه در خصوص تسويه حساب مالي...
22/07/1397, 10:21
    به استحضار مي رساند دانشجوياني كه ثبت نام حضوري خود را تكميل نموده و هزينه كارت دانشجويي خود را نيز پرداخت نموده‌اند، جهت دريافت كارت...
21/07/1397, 10:44
  به استحضار مي رساند دانشجوياني كه موفق به دفاع از پايان نامه خود شدند نيازي به تحويل صحافي پايان نامه به اين مركز نخواهند داشت در عين حال نسخه...

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2