ورود به سیستم مجازی
دانشجویان حضوری
(کارشناسی/ارشد/دکترا)
 ورود به سیستم مجازی
دانشجویان مجازی
(ارشد/دکترا)

  1. اطلاعیه‌های کارشناسی ارشد
  2. اطلاعیه‌های مهم
02/08/1397, 09:46
  در خصوص تسويه حساب مالي دانشجويان قبل از دريافت مجوز دفاع پيرو نامه شماره 34094 مورخ 97/7/7 معاونت محترم آموزشي دانشگاه در خصوص تسويه حساب مالي...
22/07/1397, 10:21
    به استحضار مي رساند دانشجوياني كه ثبت نام حضوري خود را تكميل نموده و هزينه كارت دانشجويي خود را نيز پرداخت نموده‌اند، جهت دريافت كارت...
21/07/1397, 10:44
  به استحضار مي رساند دانشجوياني كه موفق به دفاع از پايان نامه خود شدند نيازي به تحويل صحافي پايان نامه به اين مركز نخواهند داشت در عين حال نسخه...
25/06/1397, 14:01
  دانشجويان عزيز مي توانيد برنامه كلاسي خود را در پورتال دانشجويي/ آموزش/ برنامه كلاسي مشاهده نماييد. كلاس هاي آنلاين طبق برنامه كلاسي موجود در...
25/06/1397, 13:56
  دانشجويان قبل از مراجعه جهت ثبت نام حضوري بايستي پايش سلامت را طبق اطلاعيه قبلي كه روي سايت قرار داده شده است انجام و سپس با در دست داشتن اصل...

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2