نظر شما در مورد ارائه دروس به صورت مجازي چيست؟

رأی دهی به این نظرسنجی پایان یافته است


آمار:

ضعيف
آرا: 815
44.5%  
متوسط
آرا: 270
14.7%  
خوب
آرا: 308
16.8%  
عالي
آرا: 436
23.8%  

تعداد آرا   1831
شروع رأی گیری   2015-07-13 03:38:29
پایان رأی گیری   2018-08-31 00:00:00

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2