اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد می رساندبا توجه به اینکه ثبت نام بصورت الکترونیکی می باشد از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایید.

نحوه و زمان ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2