زمان کلاس آنلاین درس تئوری مدیریت پیشرفته(دکتر فراهی)

اولین جلسه کلاس آنلاین درس تئوری مدیریت پیشرفته(دکتر فراحی) این هفته سه شنبه ساعت 15-17 برگزار می گردد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2