کلاس جبرانی درس تئوری های پیشرفته مدیریت


زمان برگزاری کلاس جبرانی این درس شنبه 90/9/19 ساعت 14-16 می باشد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2