اطلاعیه خوابگاه 2 (ویژه دانشجویان دختر)

دانشجویانی که در بازه امتحانات پایان ترم تمایل به حضور با همراه (خانم) دارند می بایست از خوابگاه خود گردان خارج از دانشگاه با آدرس زیر استفاده نمایند.

آدرس : فرامرز عباسی 3 - رسالت 7 - پلاک 151 (اتاق های 4 نفره و 6 نفره با امکانات یخچال ، بخاری ، تلویزیون)

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2