تغییر ساعت برگزاری امتحان درس رفتار سازمانی پیشرفته

با توجه به درخواست دانشجویان برای تغییر ساعت برگزاری آزمون پایان ترم درس رفتار سازمانی پیشرفته و طی هماهنگی انجام شده , آزمون این درس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 90/11/3 برگزار خواهد شد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2