قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی

برای مشاهده برنامه برگزاری کلاس های نیمسال دوم 91-90 بر روی PDFکلیک کنید.

کلاس ها طبق برنامه فوق از شنبه 90/11/15 برگزار خواهد شد.

ضمنا مهلت انتخاب واحد شنبه 90/11/15 به پایان می رسد و پس از این تاریخ به هیچ وجه قادر به انتخاب واحد نخواهید بود .

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2