اطلاعیه حذف و اضافه

دانشجویان گروه مدیریت : با توجه به اتمام زمان حذف و اضافه تا ساعت 23 امروز 90/12/1 خواهشمند است نسبت به حذف دروس برنامه ریزی منابع سازمان به شماره درس 37723107 گروه 200 و مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی به شماره درس 37722024 گروه 200 به علت تشکیل نشدن این دروس و همچنین نسبت به اضافه نمودن درس روش تحقیق به شماره درس 37723118 گروه 200 اقدام فرمایید.

تذکر مهم: حداقل تعداد واحد انتخابی 8 واحد است و حذف تکدرس برای مقطع ارشد امکانپذیر نخواهد بود.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2