قابل توجه دانشجویان  مهندسی نرم افزار واحد بین الملل


از آنجا که ترم جاری با تاخیر بسیار زیاد شروع شد و دانشجویان در ابتدای تحصیل خود با فشردگی ترم مواجه شده اند که خود موجب استرس زیاد شده است و جهت کمک به دانشجویان محترم که بدون دغدغه و با خاطری آسوده به درسهای ترم جاری خود برسند به اطلاع می رساند که :

1-     امتحان از دروس پیش نیاز در ترم جاری منتفی اعلام می گردد.

2-     هیچگونه کلاس جبرانی در این ترم برگزار نمی گردد.

3-     مصوبات جدید شورای آموزشی گروه کامپیوتر در مورد دروس جبرانی بعد از ترم جاری اطلاع رسانی خواهد شد .

با آرزوی موفقیت روز افزون

مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه


 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2