اطلاعیه پذیرش دانشجو از طریق کنکور سراسری در مقطع ارشد

 

متقاضیان رشته های کارشناسی ارشد مجازی مهندسی نرم افزار و مدیریت فناوری اطلاعات که مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری کارشناسی ارشد 91 شده اند می توانند این رشته ها را جزء انتخاب های خود قرار دهند. به زودی اطلاعات مربوط به این دو رشته از طریق سایت سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2