قابل توجه دانشجویان مجازی واحد بین الملل

جهت اطلاع از آدرس خوابگاه های خودگردان به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://ib.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Ahouse&catid=1&lang=fa

همچنین جهت اطلاع از تاریخ و ساعت برگزاری امتحانات پایان ترم به پورتال خود مراجعه نمایید.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2