پرداخت شهریه دانشجویان مجازی ورودی90 و 91 (کنکور کارشناسی ارشد)


تذكر : لطفا جهت پرداخت شهريه در هنگام انتخاب نوع پرداخت عنوان پرداخت شهريه دانشجويان مجازي را انتخاب نماييد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2