اطلاعیه تکمیلی ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 91(کنکور)


پذیرفته شدگان محترم رشته های کارشناسی ارشد 91 می بایست طبق برنامه زیر جهت ثبت نام حضوری (تحویل مدارک) به دانشگاه مراجعه نمایند.

خانمها : شنبه 25 شهریور - آقایان : یکشنبه 26 شهریور ساعت 8 تا 14

رشته مدیریت فناوری اطلاعات :اداره آموزش دانشکده علوم اداری و اقتصاد و رشته مهندسی کامپیوتر : اداره آموزش دانشکده مهندسی

جلسه معارفه برای دانشجویان هر دو رشته ، روز یکشنبه 26 شهریور ساعت 14 در محل آمفی تئاتر شماره 1 دانشکده مهندسی برگزار می گردد.

  حضور کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2