عدم برگزاری ارتباط آنلاین با ریاست مرکز آموزش های الکترونیکی

دانشجویان گرامی:

جلسه ارتباط آنلاین با ریاست مرکز آموزش های الکترونیکی فردا دوشنبه 91/8/29 برگزار نمی گردد. دانشجویان می توانند روز چهارشنبه 91/9/1 ساعت 12 در ارتباط آنلاین شرکت نمایند .

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2