اطلاعیه ثبت نام پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت 91

پذيرفته شدگان  تكميل ظرفيت ورودي بهمن ماه  كنكور سراسري 91 مي توانند روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 8 و 9 بهمن ماه جاري از ساعت 8 تا 13 به مديريت آموزشي دانشگاه (جنب دانشكده مهندسي) اتاق شماره 3 واحد تحصيلات تكميلي (با در دست داشتن مدارك ثبت نام طبق اطلاعيه 91/6/12 سازمان سنجش ) مراجعه و ثبت نام نمايند .

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2