قابل توجه دانشجویان:

رشته مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار

مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش شبکه 

مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش امنیت

 

به اطلاع می رساند که دروس جبرانی رشته های فوق به شرح ذیل اعلام می گردد. این دروس در ترم تابستان ارائه شده است

 

  • دروس رشته کامپیوتر- گرایش نرم افزار

                    شبکه های کامپیوتری 1، پایگاه داده ها، مهندسی نرم افزار 2، سیستمهای عامل

  • دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش شبکه

                   شبکه های کامپیوتری 1، شبکه های کامپیوتری 2، مهندسی فناوری اطلاعات، سیستمهای عامل

  • دروس رشته فناوری اطلاعات - گرایش امنیت

                   مهندسی نرم افزار 2، پایگاه داده ها، سیستمهای عامل

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2