برای مشاهده شرایط پذیرش دانشجویان مجازی لطفا به فایل زیر مراجعه نمایید

 

                                        شرایط پذیرش

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2