به اطلاع تمامی دانشجویان مجازی و بین الملل می رساند ارائه پروژه و سمینار روز 19 شهریورماه 1392 از ساعت 8 صبح آغاز می شود. زمانبندی دقیق متعاقبا اعلام خواهد شد. ضمنا ارائه ها برای دانشجویانی که در مشهد حضور دارند به صورت حضوری و برای دیگر دانشجویان به صورت مجازی انجام خواهد شد.

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2