ضمن عرض تبريك به مناسبت پذيرش شما در مقطع كارشناسي‌ارشد دانشگاه فردوسي مشهد،جهت اطلاع از نحوه ثبت نام به صورت الکترونیکی و حضوری به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://news.um.ac.ir/news-7812.html

به اطلاع مي‌رساند محل ثبت‌نام حضوری دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

دانشجویان رشته مدیریت فنآوری اطلاعات                                 آموزش دانشکده علوم اداری و اقتصادی

دانشجویان رشته مهندسی نرم افزار                                        آموزش دانشکده علوم اداری و اقتصادی

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2