این بخش سایت جهت اطلاع شما عزیزان دانشجو از قوانین و مقررات مربوطه جهت گذراندن موفقیت آمیز دوره طراحی شده است.

 

 

در ضمن آن بخش از مصوبات کمیته تحصیلات تکمیلی کنترل و مرکزی که ممکن است مورد نیاز و توجه شما باشد نیز در این بخش لحاظ شده است.

 

  1. لطفا به آدرس زیر بروید:

 

http://karimpor.profcms.um.ac.ir   

 

  1. کلیک روی لینک زیر در سمت چپ سایت قسمت Activities  :

 

Information for Graduate Students  

 

  1. و کلیک روی لینک زیر:

 

اخبار مهم گرایش کنترل (دانشجویان جدید الورود - انتخاب واحد با قابلیت استفاده از سایر بخش های دانشگاه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2