خواهشمند است به منظور آشنایی با نحوه ورود به سامانه های آموزش مجازی و موارد آموزشی و مالی به فایل پیوست مراجعه کنید

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2