قابل توجه دانشجويان گرامي:

به منظور تایید نمره سیمنار و پروژه بایستی مستندات آن را در قالب یک سی دی به مرکز آموزشهای الکترونیکی تحویل دهید. لطفا نسبت به انجام موارد خواسته شده اقدام نمایید.

سي دي تحويلي مستندات سمينار یا پروژه بايد شامل موارد ذيل باشد:

فايل اصلي سمينار(فرمت PDfو DOC) با فرمت تعيين شده مركز آموزش هاي الكترونيكي

فايل ارئه سمينار به صورت powerpoint

فایلی با فرمت Flv که محتوی ارائه سمینار می باشد با کمک راهنمای موجود (زمان ارائه بايستي بين 15 تا 20 دقيقه باشد)

پوشه اي به نام منابع كه شامل فایل تمامي منابع و مراجع استفاده شده و .... باشد.

نکته مهم: دقت داشته باشید تمامی فایلها و تمامی فولدرها را به صورت فینگلیش نامگذاری نمایید.

  • لازم به ذکر است شیوه نامه نکارش سمینار نیز در قسمت فرمهای آموزشی قابل مشاهده است.

 

 

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2