اسامی نفرات برتر هر رشته که مجاز به انتخاب پایان نامه و تغییر وضعیت می باشند به شرح زیر است:

 

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
عاطفه فاتحی مهندسی برق
زهره یوسفی مهندسی برق
زهرا کوکبی مهندسی مکانیک
فاطمه قاسمی مهندسی مکانیک
صدیقه چاجی مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش
رامین رحیمی مهندسی کامپیوتر- گرایش هوش
زهرا قویدل مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار
جلال سخدری مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار
راحله رحمتی مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار
مريم رجبي مديريت فناوري اطلاعات - گرايش مديريت دانش
اكرم عبدالهيان مديريت فناوري اطلاعات - گرايش مديريت دانش
افسانه مرادي مديريت فناوري اطلاعات - گرايش مديريت دانش
نعيمه رمضاني مديريت فناوري اطلاعات - گرايش كسب و كار
آرزو نجي مديريت فناوري اطلاعات - گرايش كسب و كار
مريم سلمان مديريت فناوري اطلاعات - گرايش كسب و كار
سميه سادات مدرس مديريت فناوري اطلاعات - گرايش سيستمهاي اطلاعاتي
امين گازران مديريت فناوري اطلاعات - گرايش سيستمهاي اطلاعاتي
سپيده بابايي خبوشان         
مديريت فناوري اطلاعات - گرايش سيستمهاي اطلاعاتي

 

لطفا در صورت تمايل به تغيير وضعيت خود فرم مربوطه به پيشنهاده را از قسمت فرمهاي آموزشي دانلود و  پر كرده سپس براي تكميل فرم تعهد نامه به مركز آموزشهاي الكترونيكي مراجعه نماييد.

 ضمنا دانشجويان مهندسي كامپيوتر كه معدل دو ترم اول آنها بالاي 16 باشد مي توانند درخواست پروژه 3 واحدي نمايند.

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2