با توجه به انجام انتخاب واحد برای تمامی دانشجویان با مراجعه به پورتال دانشجویی خود به آدرس http://Pooya.um.ac.ir
دانشجویان بایستی با مراجعه به قسمت تاییدیه ترم، دروس انتخاب شده خود را مشاهده نموده و از صحت انتخاب واحد شان اطلاع حاصل نمایند. دروس پیش نیاز با توجه عنوان مدرک کارشناسی دانشجویان طبق نظر گروه مربوطه تعیین گردیده است.

علیرغم تذکرات مکرر برای پرداخت شهریه، متاسفانه برای تعدادی دانشجویان انتخاب واحد صورت نگرفت و پیغام خطا مبنی بر عدم پرداخت شهریه توسط سیستم اعلام گردید. که این  مبلغ را می توانند با ورود به قسمت انتخاب واحد و مشاهده پیغام مربوطه مشاهد و نسبت به پرداخت اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم پرداخت شهریه این افراد تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 25 شهریور امکان اتتخاب واحد وجود نداشته و عواقب ناشی عدم انتخاب واحد به عهده خود دانشجو است.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2