قابل توجه پذیرفته شدگان ورودی 94 رشته مدیریت

کلاس درس تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت با جناب آقای دکتر مقدسی امروز تشکیل نمی شود. جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2