به اطلاع می رساند آزمون درس آشنايي با كامپيوتر در روز شنبه مورخه 3 بهمن 1394 در ساعت 14:30 برگزار مي گردد. لطفا موراد ذيل را در آزمون رعايت نماييد:

1- آزمون بصورت تستي مي باشد.

2- زمان آزمون حداكثر 20 دقيقه است.

3- طبق ساعت همين سامانه در آزمون شركت نماييد.

4- آزمون در يك نوبت برگزار و نمرات اعلام مي گردد لذا در موعد مقرر در آزمون شركت نماييد.

5- قبل از اتمام زمان ازمون سوالات خود را ارسال نماييد.

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2