قابل توجه دانشجویانی که درس سمینار را انتخاب می نمایند:

نظر به مصوبه مورخ 94/3/17 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به اطلاع تمامی دانشجویانی که درس سمینار را از نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 و پس از آن انتخاب می نمایند، می رساند درصورت عدم ارایه درس در مهلت مقرر یکساله (نیمسال انتخابی و نیمسال بعد) نمره مردودی ثبت ودانشجو موظف است درس را مجددا انتخاب نماید.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2