به منظور اطلاع از ميزان شهريه پرداختي جهت انتخاب واحد برای دوره های مجازی ورودي 96 به اين فايل مراجعه كنيد.

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2