ضمن عرض تبريك به مناسبت پذيرفته شدن شما در مقطع كارشناسي ارشد. مجازي سال 1395 دانشگاه فردوسي مشهد و آرزوي موفقيت بيشتر براي شما، به اطلاع مي رساند نحوه ثبت نام از طريق سايت دانشگاه فردوسي مشهد توسط اداره كل آموزش و همين سايت براي دانشجويان مجازي به زودي اعلام خواهد شد.​

خواهشمند است اكيداً از مراجعه حضوري و تلفني به دانشگاه خودداري نماييد. كارشناسان مشغول انجام اقدامات لازم جهت شروع ترم مي باشند.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2