دانشجویان دختر متقاضی خوابگاه برای کل ترم جهت کسب اطلاعات بیشتر و رزرو خوابگاه می توانند به لینک زیر مراجعه نمایید

خوابگاه پردیس

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2