قایل توجه دانشجویانی که این ترم درس آشنایی با سامانه‎‎های آموزش مجازی برای آن‎ها انتخاب واحد شده است. زمان برگزاری کلاس‎های این درس و نیز تاریخ دقیق آزمون به شرح زیر می‎باشد:


آزمون مجازی: سه شنبه 7 دیماه 1395 – ساعت 14:30 الی 15

 

جلسه اول: شنبه 15 آبان – ساعت 12 الي 14

جلسه دوم: يكشنبه 23 آبان – ساعت 12 الي 14

جلسه سوم: دوشنبه 1 آذر – ساعت 12 الي 14

جلسه چهارم: شنبه 13 آذر – ساعت 12 الي 14

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2