مطلع شدیم مقاله‌ی آقای دکتر عباس رسول‌زادگان و خانم مهندس زهرا قویدل با عنوان "The state of the art on design patterns: a systematic mapping of the literature" تحت سرپرستی آقای دکتر عباس رسول‌زادگان در مجله‌ای معتبر با رتبه Q1 از JCR تحت عنوان "Systems and Softwareپذیرفته شده است. ضمن عرض تبریک این موفقیت، برای ایشان آرزوی سلامت و موفقیت هر چه بیشتر در ادامه‌ی مسیر پژوهشیشان داریم. 

 

Dr.Rasoolzadegan.jpg

 

  عباس رسول‌زادگان: استادیار تمام وقت گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

Ghavidel.jpg

  زهرا قویدل: دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار (مجازی) 

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2