دانشجويان گرامي:

خواهشمند است جهت اطلاع از زمان ارزيابي دروس ارائه شده نيمسال جاري به فایل پیوست مراجعه نماييد

زمان ارزیابی اساتید

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2