به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند به منظور اطلاع از زمان برگزاری امتحانات روز ششم امتحانات (روز سه شنبه مورخ 21 دی ماه 1395) به لینک زیر مراجعه کنید.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2