به اطلاع مي‌رساند به دليل پاره‎اي تغييرات و نيز بروزرساني سامانه مديريت محتواي آموزش الكترونيكي، از تاريخ 22/5/1396 لغايت 27/5/1396 دسترسي به سامانه‎ي fum-elearning.um.ac.ir با مشكل روبرو خواهد بود.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2