به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند كه جهت تسهيل در امر ثبت نام حضوري دانشجويان جديدالورود مجازي 96، دو روز 28 و 29 شهريورماه 96 نيز به ثبت نام حضوري اختصاص يافت.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2