به منظور اطلاع از زمان ارزشيابي اساتيد مي‌توانيد به لينك زير مراجعه نماييد. به اطلاع مي‌رساند در صورت عدم شركت در ارزشيابي اساتيد در مهلت تعيين شده تا زمان قطعي شدن نمرات قادر به مشاهده و اعتراض به آن‌ها نخواهيد بود.

زمان ارزشيابي اساتيد

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2