ضمن عرض تبريك به مناسبت پذيرش شما در مقطع كارشناسي ارشد مجازي دانشگاه فردوسي مشهد، از كليه پذيرفته شدگان تقاضا مي شود  پس از انجام ثبت نام الكترونيكي طبق اطلاعيه هاي مندرج در سايت دانشگاه منتظر اطلاعيه هاي تكميلي (بزودي) اين واحد در خصوص تاريخ و محل ثبت نام حضوري و تحويل مدارك، تاريخ و زمان برگزاري جلسه معارفه، نحوه انتخاب واحد و تاريخ شروع كلاسهاي مجازي و همچنين نحوه ورود به كلاس ها و  شركت در جلسات درسي به صورت آنلاين از طريق همين سايت باشيد. خواهشمند است از هر گونه مراجعه حضوري تا تاريخ زمان تحويل مدارك كه متعاقبا اعلام مي گردد خودداري فرماييد. تمامي موارد در جلسه معارفه اعلام خواهد شد. از اينكه شكيبايي مي فرماييد و قدم به قدم ما را در انجام مراحل همراهي مي نماييد سپاسگزاريم.  

                                                                                          مركز آموزش‌هاي الكترونيكي دانشگاه فردوسي مشهد

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2