قابل توجه پذيرفته شدگان سال تحصيلي 98-97

به منظور اطلاع از شهريه دانشجويان مجازي خواهشمند است فايل پيوست را مطالعه نماييد.

شهريه دانشجويان ورودي 97


تذكر مهم: جهت اطلاع از قوانين مالي و شهريه خواهشمند است به حسابداري مديريت آموزشي دانشگاه مراجعه نماييد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2