به استحضار مي رساند با توجه به كاهش روزهاي آزمون سراسري سال 1394 و موافقت شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه در جلسه مورخ 1394/2/27، بازه امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 94-1393 از 1394/3/23 تا پايان روز 1394/4/4 اعلام گرديده است.

ضمن آرزوی موفقیت در امتحانات پایانی برای دانشجویان گرامی توجه شما را به نکاتی چند در مورد برگزاری امتحانات پایان ترم جلب می نماید:

1- همراه داشتن کارت دانشجویی جهت شرکت در امتحان الزامی است.

2- همراه داشتن هر گونه جزوه ، کتاب ، کیف ، موبایل در جلسه امتحان ممنوع می باشد.

3-  در صورت مشاهده موارد تخلف صورتجلسه تنظیم و به اداره کل آموزش جهت اقدامات لازم ارسال خواهد گردید.

4- نمره شخص متخلف 0/25 درج خواهد شد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2