پذيرفته‏‎شدگان عزيز جهت اطلاع از نحوه ثبت نام مي‌توانند به لينك زير مراجعه نمايند.

سايت مديريت آموزشي

​نكته مهم: ثبت نام الكترونيكي شما در صورتي موفقيت آميز خواهد بود كه پرداخت شهريه علي الحساب را انجام داده و وضعيت شما از وضعيت راكد به جاري تغيير يابد در غير اين صورت انتخاب واحد براي شما از سوي آموزش انجام نخواهد شد و امكان شركت در كلاسها را نخواهيد داشت. ضمنا خواهشمند است پيگير اطلاعيه هاي بعدي  اين مركز نيز باشيد.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2