بدين وسيله به استحضار مي رساند كلاسهاي رشته هاي مهندسي از امروز مورخ شنبه 24 شهريورماه 1397 طبق برنامه كلاسي مندرج در پورتال دانشجويي تشكيل خواهد شد.

كلاسهاي روز شنبه:

رشته مهندسي كامپيوتر - گرايش معماري - سيستم هاي تحمل پذير اشكال - ساعت 16

رشته مهندسي كامپيوتر - گرايش هوش مصنوعي - رايانش تكاملي - ساعت 18

 

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2