به استحضار مي رساند پذيرفته ­شدگان جديد بايستي قبل از مراجعه براي ثبت نام حضوري از تاريخ 1 تا 4 مهرماه جاري نسبت به  انجام پايش سلامت خود به شرح ذيل اقدام نمايند.  payesh1

 

payesh2.jpg

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2