به استحضار مي رساند با توجه به مشكلات​ فني بوجود آمده در سيستم سدف و با موافقت معاونت محترم آموزشي دانشگاه، انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 98-1397 دانشگاه از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1397/11/6 تا ساعت 23 روز يكشنبه مورخ 1397/11/7 تمديد شده است.

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2