جهت اطلاع از شرايط جذب نيروي امريه سربازي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقطع ارشد و دكتري به فايل پيوست مراجعه نماييد.

جذب نيروي امريه سربازي توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقطع ارشد و دكتري

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2