به استحضار مي رساند با عنايت به نزديك شدن به ايام ماه مبارك رمضان و بر اساس مصوبه مورخ 98/1/25 شوراي آموزشي دانشگاه، كلاس هاي آموزشي در ماه مبارك رمضان در بعدازظهر، نيم ساعت زودتر برگزار خواهد شد.(كلاس هاي ساعت 14 ساعت 13/30، كلاس هاي ساعت 16 ساعت 15/30 و كلاس هاي ساعت 18 نيز ساعت 17/30 برگزار خواهد شد.)

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2