دانشجويان گرامي به منظور اطلاع از زمان ارزشيابي اساتيد خواهشمند است به فايل پيوست مراجعه نماييد.

ارزشيابي اساتيد

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2