قابل توجه دانشجويان ارشد مجازي ورودي 98

 

همانطور كه مستحضر مي باشيد شروع كلاسها از 30 شهريور ماه بوده و  تمامي دانشجوياني كه ثبت نام الكترونيكي را انجام و نسبت به پرداخت شهريه اقدام نموده اند به سيستم دسترسي داشته وموظف به شركت دركلاسهاي آنلاين طبق برنامه كلاسي مي باشند.

تذكر مهم: انتخاب واحد و امكان شركت در كلاس‌ها براي دانشجوياني كه اقدام به پرداخت شهريه ننموده‌اند به صورت سيستمي ميسر نيست. بديهي است تمامي عواقب (اداري، آموزشي و....) بر عهده شخص دانشجو خواهد بود

ثبت نام حضوري تمامي دانشجويان مركز آموزش الكترونيكي از تاريخ 14/7/98 تا 16/7/98 از ساعت 8 تا 12 در محل دانشكده مهندسي/ انتهاي سالن دروس عمومي/ مركز آموزش‌هاي الكترونيكي انجام خواهد شد.

لازم به ذكر است در هنگام ثبت نام حضور شخص دانشجو  و نيز به همراه داشتن اصل تمامي مدارك آپلود شده در هنگام ثبت نام الكترونيك جهت بررسي الزامي است.

كارت دانشجويي دانشجوياني كه هزينه صدور كارت را از طريق پورتال دانشجويي  پرداخت نموده اند صادر گرديده و تحويل كارت دانشجويي آنها  پس از اخذ مدارك در هنگام ثبت نام حضوري دانشجويان انجام خواهد شد خاطر نشان مي گردد دانشجويان مجازي فقط از امكان كتابخانه و استخر مي توانند بهره مند گردند.

دانشجويان بايستي قبل از مراجعه جهت تحويل مدارك نسبت به پايش سلامت  جسم و  پايش سلامت روان خود از طريق مراحل زير اقدام  و هر دو فرم مربوطه را پس ا انجام پايش به مركز آموزش الكترونيكي تحويل نمايند.

 

پایش سلامت جسم دانشجویان

 

پایش سلامت روان دانشجویان

 

راهنما

stu
stu2
prof3
prof2